Diensten

Wij ontzorgen u!

Casemanagement

Hollands Kroon Risicobeheer biedt u als relatie ondersteuning op het gebied van casemanagement (waaronder uiteraard bewaking van het poortwachter traject).

Inzet van de bedrijfsarts

Hollands Kroon Risicobeheer zal indien daar behoefte aan bestaat bij u als relatie of uw medewerkers, dan wel op grond van wettelijke verplichtingen, bedrijfsartsen inzetten. Deze bedrijfsartsen zullen adviesdiensten in het kader van verzuim en gezondheidsadvisering en Arbo-beleid verrichten.

Inzet van interventiespecialisten

Op advies van de casemanager en/of de bedrijfsarts zullen interventiespecialisten ingezet kunnen worden. Hierbij valt te denken aan bedrijfsfysiotherapeuten, psychologen, bedrijfsmaatschappelijk werkers, arbeidsdeskundigen, hogere veiligheidskundigen, arbeidshygiƫnisten en mediators.

Verhalen van bijkomende kosten

Hollands Kroon Risicobeheer adviseert over mogelijkheden op:

  • subsidies;
  • het verhalen van de loondoorbetalingsverplichting;
  • het verhalen van de re-integratiekosten op de ziektekostenverzekering van de betreffende medewerker, lopende WIA-verzekeringen, WGA Eigen Risico Dragen-verzekering, pensioenvoorziening en/of de ziekteverzuimverzekering.

Daarmee blijven de bijkomende kosten voor u als werkgever beperkt tot het meest noodzakelijke.

Verzuimregistratie

U heeft met ons verzuimregistratiesysteem op ieder gewenst moment inzicht in:

  • het verzuimpercentage per medewerker, per afdeling en organisatiebreed;
  • de status van ieder verzuimdossier;
  • wat de kosten van de loondoorbetaling periodiek voor u zijn geweest.

Preventie van arbeidsverzuim door ziekte

In aanvulling op verbetering in de organisatie van het verzuimmanagement, kunt u zich ook meer richten op het voorkomen van arbeidsverzuim door ziekte.