Wat doet Hollands Kroon Risicobeheer voor ù?

Elke werknemer is onmisbaar voor het arbeidsproces. U wilt uw verzuimende werknemer zo snel als mogelijk én duurzaam laten terugkeren op de werkplek. U wilt uw verzuim beheersen en beperken.

Wij merken dat bij veel werkgevers nog verbeteringen zijn te realiseren in de organisatie van alle zaken rondom het verzuim van uw werknemers. U kunt dan denken aan:

  • een lagere loondoorbetaling bij ziekte;
  • duidelijkheid binnen de eigen organisatie hoe om te gaan met verzuim door ziekte en de verdeling van de verantwoordelijkheden rondom het re-integratietraject;
  • (verbetering van) kennis en vaardigheden met betrekking tot het re-integratietraject bij de leidinggevenden en de afdeling HR. Door een betere aansturing van het proces en kortere duur van het arbeidsverzuim;
  • (beter) omgaan met en voorkomen van arbeidsconflicten en vroegtijdig schakelen bij een dreigend arbeidsconflict
  • (beter) inzicht waar de pijnpunten rondom verzuim zitten. Daarmee is een gerichte sturing mogelijk.
  • (betere) aansturing van de externe adviespartijen. U krijgt gerichte antwoorden op uw vragen.
  • een blijvend scherpe premie voor uw ziekteverzuimverzekering;
  • (betere) afstemming tussen verschillende externe partijen als casemanager, bedrijfsarts en interventiespecialisten

Wij zijn er voor u om bovengenoemde verbeteringen te helpen realiseren. Een effectievere en efficiëntere organisatie van uw verzuimbeleid zal uiteindelijk leiden tot een (aanmerkelijke!) verlaging van uw kosten.

Een effectiever verzuimbeleid zorgt (indirect) voor meer betrokkenheid en beleving van uw medewerkers. Dit vergroot de motivatie en het werkplezier. Hier hebben u, als werkgever, en uw werknemer veel voordeel bij.